vacatures.ap.be

Netwerkdirecteur buitengewoon onderwijs

Algemene informatie

Plaats van tewerkstelling: 
Antwerpen
Provincie van tewerkstelling: 
Antwerpen
Opleiding: 
OT - Lager onderwijs
OT - Secundair onderwijs
Type: 
Job

Bedrijfsinformatie

Bedrijf: 
Stedelijk Onderwijs Antwerpen
Sector: 
Onderwijs
Bedrijfsactiviteiten: 

Wij zijn het autonoom gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs. Bij ons is iedereen welkom. We geloven in de passie en het talent van onze medewerkers en streven daarbij naar gelijke kansen, met respect voor diversiteit en een goed evenwicht tussen mannen en vrouwen, verschillende leeftijden en culturele achtergrond. Kwaliteitsvol onderwijs in een open en stedelijke omgeving, dat is ons handelsmerk. Wij geloven in de groeikansen van elke lerende, ontwikkelen talenten en stimuleren actief burgerschap. Zo groeit elke leerling of cursist door naar een gewaardeerde plaats in de samenleving. In onze 116 scholen en ondersteunende diensten engageren we ons elke dag om de stad van morgen mee vorm te geven. Dit is mogelijk dankzij de inzet van meer dan 6500 leerkrachten en medewerkers. Onze droom? Iedereen helemaal op zijn plek! Tegelijkertijd willen we ons als onderwijsorganisatie ook voldoende wendbaar opstellen. Dat is nodig om in te spelen op de voortdurende veranderingen in een grootstad. We gaan voor een aanpak waarbij we kiezen voor netwerken en vertrekken vanuit vertrouwen en deskundigheid van onze medewerkers. Elke leerkracht, directeur of medewerker voelt zich eigenaar van zijn job. Onze schoolteams staan er uiteraard niet alleen voor: ze behoren tot een groot netwerk van 116 scholen, academies en centra en krijgen ondersteuning op maat. Expertisedeling en onderlinge solidariteit verbindt en versterkt hen, het is eigen aan werken bij het Stedelijk Onderwijs. Want samen met 6500 medewerkers weten en kunnen we meer dan ieder voor zich. Gedreven door gemeenschappelijke waarden en gesterkt door netwerken, zo willen wij garant blijven staan voor kwaliteitsvol onderwijs in onze stad. Een diverse ploeg van 10 netwerkdirecteurs neemt een cruciale rol op in het realiseren van onze droom. Word jij één van hen?

Uitgebreide informatie

Omschrijving vacature: 

Momenteel zijn we op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste netwerkdirecteur voor de scholen van het buitengewoon onderwijs De Leerexpert. De Leerexpert biedt alle types van buitengewoon kleuter-, lager en secundair onderwijs aan verspreid over 13 scholen, heeft een ziekenhuisschool en 2 multifunctionele centra (MFC).
Meer dan 800 experten zorgen voor een aanpak op maat van elk kind.
Het Stedelijk Onderwijs evolueert naar een waardengedreven netwerkorganisatie waarbij elke school optimaal ondersteund wordt. Je geeft mee vorm aan deze doelstelling.

Je bent onderwijspartner: je focus ligt op het ondersteunen, richting geven aan en het bewaken en faciliteren van de onderwijsinstellingen die aan jou worden toegewezen.
Je bent de spilfiguur tussen het beleid van de school en het overkoepelende organisatieniveau.

Je vervult in dit proces drie rollen: beleidsversterker, netwerkregisseur en beleidsvoorbereider. Met de ploeg van netwerkdirecteurs geven jullie het voorbeeld hoe gedeeld leiderschap kan werken.

Je fungeert als lid van een netwerk van netwerkdirecteurs dat de beslissingen van het directiecomité vertaalt naar gelijkgerichte operationele doelstellingen.

Je rapporteert aan de bedrijfsdirecteur van het Stedelijk Onderwijs.

Je belangrijkste taken:

De doelstellingen worden beschreven in volgende kernresultaatsgebieden:
1. Als beleidsversterker ondersteun je de directies van scholen die aan jou zijn toegewezen en versterk je het beleidsvoerend vermogen (BVV) van elke school.
2. Als beleidsversterker ben je eerste evaluator van de directies van de scholen die aan jou zijn toegewezen. Door permanente feedback en vanuit gedeeld leiderschap vul je de rol van leidinggevende in volgens het waardenkader en de visie op leidinggeven van het Stedelijk Onderwijs (leider, manager, coach).
3. Als beleidsvoorbereider bewaak en ontwikkel je, samen met je collega-netwerkdirecteurs, de samenhang en de solidariteit tussen de verschillende scholen. Je legt de verbinding en zorgt voor afstemming tussen het schoolspecifiek beleid en de strategische doelstellingen van het Stedelijk Onderwijs. Je hebt een belangrijke rol in de vormgeving van het onderwijsaanbod en ondersteunt visitaties.
4. Als beleidsvoorbereider vertegenwoordig je het Stedelijk Onderwijs in interne en externe organisaties, en naar de administratieve overheden op stedelijk en Vlaams niveau om de belangen van het Stedelijk Onderwijs te verdedigen en bij te dragen tot de realisatie van de organisatiedoelstellingen.
Je bouwt en onderhoudt professionele relaties met zowel interne als externe partners om een optimale dienstverlening naar onze organisatie te kunnen voorzien.
Je bent deelnemer aan of voorzitter van interne en externe overlegorganen om de besluitvorming van het beleid te faciliteren en beleidsvoorbereidend werk te leveren.
5. Als netwerkregisseur geef je vorm aan de ontwikkeling van een of meer netwerken van scholen rond een prioritair en actueel onderwijskundig thema. Je geeft richting en ondersteuning aan de netwerken die, over de niveaus heen, deskundigheid ontwikkelen en kennis delen rond thema’s die worden vastgelegd in een operationeel plan en/of speerpunten.
6. Als netwerkregisseur ben je de ambassadeur van een cultuur van gedeeld leiderschap waarbij samenwerking, participatie, co-creatie en permanente feedback centraal staan. Je bent op de hoogte van wat er leeft in de organisatie en ondersteunt netwerken in hun zelforganiserende en zelfsturende manier van werken.
7. Je houdt jezelf continu op de hoogte van de evoluties binnen het vakgebied om zo je geloofwaardigheid te verstevigen en een dienst aan te bieden die gebaseerd is op actuele kennis.

Profiel: 

- Je bent een gedreven en inspirerende leidinggevende die impact uitoefent op de organisatie bij het implementeren van het beleid. --- Je vervult de rollen van leider, manager en coach voor het team van scholen. Je bent een echte people manager.
- Je bent een verbindende ambassadeur van de waardengedreven netwerkorganisatie.
- Je bent als natuurlijk netwerker gericht op het leggen en onderhouden van relaties, het delen van informatie/expertise en het ondersteunen en waarderen van je collega’s.
- Je bent een generalistisch beslisser met een systemische en strategische kijk.
- Je kan snel denken en handelen in een complexe omgeving.
- Je kan polariteiten overstijgen en omzetten in een EN-EN integrerende aanpak.
- Je hebt een scherpe, analytische en kritische geest.
- Je hebt een basiskennis van de onderwijswetgeving over personeelsmateries, of bent bereid om deze kennis op korte tijd te verwerven.
- Je verbetert procedures en processen vanuit een hybride benadering, d.w.z. vanuit hiërarchie, participatie en co-creatie.
- Je hebt een sterke focus op wat er maatschappelijk leeft rond (buitengewoon) onderwijs en in de stad Antwerpen.
- Je weet hoe je een draagvlak moet creëren en hebt voldoende overtuigingskracht om jouw visie en aanpak te realiseren.
- Je bent creatief, ruimdenkend en kan conceptueel denken.
Wie komt in aanmerking?
- Diplomavereisten: je hebt minimum een bachelor, aangevuld met een Bewijs Pedagogische Bekwaamheid. Indien je nog niet beschikt over een Bewijs Pedagogisch bekwaamheid ( BPB) ben je bereid om dit binnen de eerste 2 jaar van je aanstelling te behalen. Je vindt meer informatie hierover op
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/
- Je hebt minimum 5 jaar bewezen ervaring in een leidinggevende functie (al dan niet in het onderwijs).
- Je hebt een aantoonbare affiniteit met het (buitengewoon) onderwijs.

Arbeidsvoorwaarden: 

- Je wordt voltijds aangesteld met een mandaat voor onbepaalde duur.
- Het verloningspakket bestaat uit een gesubsidieerde weddetoelage en een mandaattoelage.
1. De weddetoelage wordt bepaald door de aanstelling in een niet-organieke gesubsidieerde betrekking van directeur.
2. De mandaattoelage bedraagt 987€ Bruto per maand.
- Je hebt recht op een smartphone en een tablet met data-abonnement.

Extra informatie: 

Hoe solliciteren?
Solliciteren kan enkel via https://www.stedelijkonderwijs.be/werken-bij/vacature/netwerkdirecteur-buitengewoon-onderwijs-service-en-co%C3%B6rdinatiecentrum-2000
t.e.m. 8 oktober 2019.
Sollicitaties via email of andere kanalen worden niet weerhouden.
Sollicitaties worden met discretie behandeld.
Voeg de volgende documenten toe:
• Je motivatiebrief: wat spreekt je aan in werken voor het Stedelijk Onderwijs, en hoe zie je zelf de match tussen jouw competenties en de functie als Netwerkdirecteur buitengewoon onderwijs in de drie rollen? (Maak er werk van, we vinden dit erg belangrijk).
• Je curriculum vitae.

Je krijgt een uitgebreide selectiebrochure op simpel verzoek. Mail naar selecties@so.antwerpe.be met vermelding selectiebrochure netwerkdirecteur buitengewoon onderwijs. Hierin vind je de selectiedata en nodige competenties om deze functie succesvol uit te voeren.

Solliciteren

Beschikbaarheid vacature: 
4 september, 2019 to 8 oktober, 2019
E-mail sollicitaties: 
selecties@so.antwerpen.be
Plaats: 
Antwerpen
Straat en huisnummer: 
Lange Gasthuisstraat 15
Postcode: 
2000
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.