vacatures.ap.be

Communicatiemedewerker bij de dienst Biociden

Algemene informatie

Plaats van tewerkstelling: 
Brussel
Provincie van tewerkstelling: 
Brussel Hoofdstedelijk Gewest
Opleiding: 
MC - Communicatiemanagement - Commerciële communicatie
MC - Communicatiemanagement - PR
Type: 
Job

Bedrijfsinformatie

Bedrijf: 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Sector: 
Overheid

Uitgebreide informatie

Omschrijving vacature: 

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zoekt een communicatiemedewerker om de cel Communicatie van de dienst Biociden te versterken.

Je belangrijkste taken en opdrachten zijn:

- Je beheert de website van de dienst :
o Je verbetert de inhoud, structuur en lay-out en houdt de website up-to-date .
o Je stelt een ‘newsletter’ op in samenwerking met de experten, en dit in de drie landstalen.
- Je neemt deel aan communicatieprojecten die vooral gericht zijn op professionele gebruikers van biociden om hen te sensibiliseren of om hen te informeren over de wetgeving.
- Je werkt mee aan de organisatie van evenementen, zoals het jaarlijks forum of infosessies voor onze externe partners.
- Je werkt mee aan de ontwikkeling en de vormgeving van opleidingen en presentaties voor interne en externe partners.
- Je draagt bij tot de goede werking van de helpdesk door het beantwoorden van vragen van zowel burgers als professionele gebruikers in verband met het gebruik van biociden, het opstellen van standaardantwoorden voor frequente vragen en de redactie van FAQ.
- Je beheert de ontwikkeling van nieuwe communicatiemiddelen.
- Je ontwikkelt folders, informatiebrochures, posters…
- Je werkt nauw samen met de wetenschappelijke en communicatie experten van jouw team en van de dienst Biociden.

Meer info over de jobinhoud?
Kathelyn Dumortier - Celhoofd Biociden
Tel. : 02/524.95.82
E-mail : Kathelyn.dumortier@health.fgov.be

Meer info over de selectieprocedure?
Lise De Croo - Selectieverantwoordelijke
Tel. 02/524.93.35
E-mail: selection@health.fgov.be

Profiel: 

- Jonger dan 26 jaar (in het kader van een startbaanovereenkomst)
- In het bezit zijn van een diploma van bachelor in communicatie, event- of projectmanagement of een bachelor diploma in een gelijkaardige richting.

Gedragsgerichte competenties

• Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan het oplossen van conflicten tussen je collega's.
• Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt je verantwoordelijkheid op voor de correctheid van je ondernomen acties.
• Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
• Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.

Technische competenties

• Je drukt jezelf mondeling op een duidelijke en begrijpelijke manier uit.
• Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden om informatie, ideeën en meningen zonder spelfouten neer te schrijven.

Pluspunten

• Je hebt ervaring met het beheren van websites.
• Je komt terecht in een tweetalige werkomgeving, kennis van het Frans is een pluspunt.
• Je hebt kennis van het Engels.
• Je bent goed vertrouwd met de meest courante softwareprogramma’s en Office-applicaties (Excel, Outlook, Word…).

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competenties in het vet en je motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.
Opgelet! Het betreft een startbaanovereenkomst voor jongeren jonger dan 26 jaar.

Arbeidsvoorwaarden: 

Je wordt aangeworven als contractueel personeelslid met een startbaanovereenkomst (eenjarig contract met mogelijkheid tot verlenging), in niveau B met bijhorende weddeschaal (B1).
Minimum aanvangswedde: 28.682,74 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).Voor meer informatie over de weddeschalen kan je terecht op http://fedweb.belgium.be/nl/verloning_en_voordelen/wedde/calculator
•Je plaats van tewerkstelling: Eurostation, Victor Hortaplein 40, 1060 Brussel.
•Je werkregime is voltijds.

Voordelen
•Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
•Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
•Voordelige hospitalisatieverzekering
•Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
•Voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
•Mogelijkheid voor een fietsvergoeding
•Allerlei sociale voordelen
•Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
•Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
•Mogelijkheid om te telewerken met financiële tussenkomst voor je internetabonnement (in overleg met de verantwoordelijke van je dienst)
•Glijdende werkuren in een 38-uren week
•26 dagen verlof per jaar, betaald verlof tussen Kerst en Nieuwjaar

Ontdek alle informatie en voordelen over werken bij de federale overheid op www.fedweb.belgium.be, het portaal van het federale personeel.

Extra informatie: 

Er is één plaats vacant bij de dienst Biociden van n de Afdeling Productbeleid en chemische producten die deel uitmaakt van het DG Leefmilieu. De afdeling bestaat uit 3 diensten (Productbeleid, Risicobeheer chemische stoffen en Biociden) die, op basis van de Wet Productnormen, de voorwaarden bepalen voor het op de markt brengen van producten en stoffen.
Deze teams verwezenlijken hun missie door:
• bij te dragen tot de internationale, Europese en nationale onderhandelingen over het beleid inzake producten en stoffen en ze uit te voeren.
• bij te dragen tot het bepalen van economische incentives (belastingen, premies, belastingvoordelen,…).
• de identificatie en evaluatie van de risico’s en gevaren verbonden aan producten en stoffen.
• de bewustmaking van consumenten door hen te helpen bij het kiezen van gezondere en milieuvriendelijkere producten.
De Dienst Biociden houdt zich uitsluitend bezig met biociden. Deze producten zijn op nationaal niveau onderhevig aan het Koninklijk Besluit van 4 april 2019 en op Europees niveau aan de Biocidenverordening (Verordening 528/2012/EC).
In dit kader communiceert de dienst Biociden proactief met professionele gebruikers via de website en de Helpdesk. De dienst publiceert folders, artikelen en brieven en organiseert ook opleidingen en het jaarlijks forum.

Solliciteren

Beschikbaarheid vacature: 
14 augustus, 2019 to 18 september, 2019
E-mail sollicitaties: 
selection@health.fgov.be
Plaats: 
Brussel
Straat en huisnummer: 
Victor Hortaplein 40 bus 10
Postcode: 
1060
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.