vacatures.ap.be

Contractbeheerder vastgoed

Algemene informatie

Plaats van tewerkstelling: 
Brussel
Provincie van tewerkstelling: 
Vlaams Brabant
Opleiding: 
MC - Bedrijfsmanagement - Rechtspraktijk
Type: 
Job

Bedrijfsinformatie

Bedrijf: 
Vlaamse overheid

Uitgebreide informatie

Omschrijving vacature: 

Heb jij affiniteit met vastgoed en/of financieel beheer? Ben jij een krak in het opvolgen van dossiers of contracten? En wil je je vastbijten in het contractbeheer voor vastgoed van de Vlaamse overheid? Dan ben jíj de collega die we zoeken!

Als contractbeheerder vastgoed beheer je je eigen vastgoedportefeuille, goed voor een budget van 30 miljoen euro. Jij staat in voor het opvolgen van huurcontracten en alle verplichtingen die erin staan; je zorgt ervoor dat nieuwe contracten worden afgesloten wanneer nodig. Daarnaast ben je ook bezig met het financieel beheer van deze contracten: opvolgen van betalingen, huur, belastingen, vastgoedlasten, verzekeringsdossiers en leegstandsbeheer, etc.

Profiel: 

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde:

1) Je hebt een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

Arbeidsvoorwaarden: 

• Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
• Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
• Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
• Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
• Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed door de werkgever.
• Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordeling tarief aansluiten.
• Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
• Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van Deskundige (rang B1, salarisschaal B111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 2.372,59 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
• Je eerste 9 maanden vormen een inwerkperiode.
• Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen
• Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Extra informatie: 

Solliciteer ten laatste op 30 augustus 2019 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be.
Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

Sabrina Prieus
Teamhoofd vastgoed
sabrina.prieus@vlaanderen.be
tel 0491 88 67 83

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

Willem Sunaert
selectieverantwoordelijke
willem.sunaert@vlaanderen.be
tel 04 90 11 15 46

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

Solliciteren

Beschikbaarheid vacature: 
7 augustus, 2019 to 30 augustus, 2019
E-mail sollicitaties: 
werkenvoor@vlaanderen.be
Plaats: 
Brussel
Straat en huisnummer: 
Havenlaan 88
Postcode: 
1000