vacatures.ap.be

Verpleegkundige Cathlab

Algemene informatie

Plaats van tewerkstelling: 
Antwerpen
Provincie van tewerkstelling: 
Antwerpen
Opleiding: 
GW - Verpleegkunde
Type: 
Job

Bedrijfsinformatie

Bedrijf: 
Jobat
Sector: 
HR

Uitgebreide informatie

Omschrijving vacature: 

Je werkt met de nieuwste apparatuur in een technische omgeving en biedt onze patiënten de meest complexe zorg op dit gebied in de meest levensbedreigende en kritieke situaties. De afdeling is ontzettend innovatief en het werk erg afwisselend, kortom een plek om te groeien! Initiatieven en pro activiteit vanuit jou moedigen we aan en waarderen we ten zeerste.
Je assisteert en verricht werkzaamheden bij cardiologische onderzoeken en behandelingen. Denk hierbij aan het assisteren bij alle soorten interventies zoals coronarografie, PTCA, pacemaker of ICD implantaties,…
Je begeleidt patiënten gedurende behandeling en onderzoek en werkt nauw samen met cardiologen, arts-assistenten en andere collega’s.
Je denkt actief mee tijdens cardiologische behandelingen en onderzoeken.
Je levert proactief een bijdrage aan veranderingen en verbeteringen van de afdeling (Denk bijvoorbeeld aan nieuwe behandeltechnieken, procedures en regelgeving).
Je verleent zorg op een nauwkeurige, planmatige en deskundige manier, rekening houdend met de individuele behoeften van de patiënt en zijn directe omgeving.
Je voert de verpleegkundige zorg uit volgens het S.V.H. (systematisch verpleegkundig handelen) rekening houdend met de specifieke eisen van de zorgomgeving (gegevens verzamelen, probleemstelling, verpleegkundige planning, verpleegkundige uitvoering en de evaluatie van de verpleegkundige zorg).
Je voert de handelingen die je door de geneesheer zijn toevertrouwd correct uit, binnen het wettelijk kader dat het verpleegkundig handelen vastlegt.
Je draagt de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de zorgverlening. Dit gebeurt via mondelinge besprekingen en door het schriftelijk vastleggen van de verpleegactiviteiten in het verpleegdossier of de verpleegkundige transfertnota.
Je kan belast worden met het waarnemen van de taken van de hoofdverpleegkundige met betrekking tot de continuïteit van de patiëntenzorg en het functioneren van de afdeling.
Je werkt mee aan het beheer en de organisatie van de afdeling op verpleegkundig, administratief, technisch en huishoudelijk vlak.
Je zorgt voor de opvang, begeleiding en evaluatie van stagiair(e)s.
Je bewaakt en verbetert de kwaliteit van de verpleegkundige zorg.
Je volgt de nodige opleidingen en bijscholingen.
Je werkt mee aan de door de instelling of overheid opgelegde taken (registratie, MVG, …).
Je ontvangt leiding van de hoofdverpleegkundige of vervangend hoofdverpleegkundige van de afdeling en eventueel van gegradueerde verpleegkundigen.
Je kunt werken in een wachtsysteem, waarbij je het ziekenhuis binnen 30 minuten kunt bereiken.

Profiel: 

Je beschikt over een diploma en visum als bachelor of HBO5 (gegradueerde) in de verpleegkunde of je bent student verpleegkunde en studeert af eind juni 2019.
Ervaring in een dienst hartkatheterisatie is een meerwaarde voor je kandidatuur.
Je hebt een opleiding radioprotectie gevolgd, of bent bereid deze te volgen.
Je stapt mee in het wachtsysteem voor interventionele cardiologie.
Je hebt ervaring of sterke interesse in cardiologie en je bent gemotiveerd om op een medisch technische dienst te werken.
Je bent in staat de zorgbehoefte van de patiënt te onderkennen, zelfstandig de zorg te plannen, te coördineren, te verlenen en te evalueren en dit ten aanzien van de mobiliteit, voeding, lichamelijke hygiëne en psychosociale begeleiding, en dit alles op een deskundige, flexibele en creatieve wijze.
Je bent in staat informatie en voorlichting te verstrekken aan de patiënt.
Je rapporteert aan de leidinggevende en aan de medewerkers van het multidisciplinair team, zowel mondeling als schriftelijk.
Je bent assertief naar de patiënten en de verschillende zorgverstrekkers. Deze assertiviteit is gebaseerd op deskundigheid.
Je werkt oplettend, ordelijk, veilig, hygiënisch en draagt steriliteit hoog in het vaandel.
Je kan werken binnen een multidisciplinair team.
Je neemt een collegiale houding aan en bent eerlijk en objectief in optreden en handelen.
Je draagt actief bij tot gezondheidspreventie, -voorlichting en –opvoeding.
Je bent stressbestendig.
Je herkent jezelf in de ZNA-kernwaarden: met jouw klantgerichte en positieve ingesteldheid hou je mee onze reputatie hoog. Je handelt op een respectvolle manier, bent gemotiveerd en betrokken in jouw werk. Daarbij ben je kostenbewust en resultaatgericht.

Arbeidsvoorwaarden: 

Prettig werkklimaat met erkenning en ondersteuning voor jouw ambities, inbreng en creativiteit.
Evenwichtig loonpakket met talloze extra’s (o.a. maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, terugbetaling woon-werkverkeer, enz.) en toeslagen voor prestaties voor weekend- of nachtwerk.
Maar dat is lang niet alles! Ontdek op https://www.zna.be/nl/werken-bij-zna/waarom-kiezen-voor-zna alle voordelen van een job bij ZNA, want wij leggen je als medewerker graag in de watten.

Extra informatie: 

https://www.jobat.be/nl/verpleegkundige-cathlab/job_1440422.aspx

ZNA omvat in en rond Antwerpen drie algemene, zes gespecialiseerde ziekenhuizen, twee medische centra en een woonzorgcentrum en is daarmee het grootste Belgische fusieziekenhuis dat circa tweeduizend vijfhonderd bedden telt. ZNA staat voor kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg.

Solliciteren

Beschikbaarheid vacature: 
16 mei, 2019 to 16 juli, 2019
E-mail sollicitaties: 
jobat@newjobmedia.com
Plaats: 
Groot-Bijgaarden
Straat en huisnummer: 
Alfons Gossetlaan 30
Postcode: 
1702