vacatures.ap.be

Vervanging Administratieve verantwoordelijke kinderopvang

Algemene informatie

Plaats van tewerkstelling: 
Kraainem
Provincie van tewerkstelling: 
Vlaams Brabant
Opleiding: 
GW - Orthopedagogie
GW - Sociaal werk
GW - Toegepaste Psychologie
GW - Verpleegkunde
OT - Kleuteronderwijs
OT - Lager onderwijs
OT - Secundair onderwijs
Type: 
Job

Bedrijfsinformatie

Bedrijf: 
Crèche Grain de Sable
Sector: 
Kinderopvang
Bedrijfsactiviteiten: 

Als kinderdagverblijf staan we in voor de dagelijkse opvang, opvoeding en verzorging van kinderen tussen 0 en 3 jaar.

Uitgebreide informatie

Omschrijving vacature: 

Als halftijdse administratieve verantwoordelijke:

• staat u in voor de dagelijkse leiding van het kinderdagverblijf conform de richtlijnen van Kind en Gezin, bent u het aanspreekpunt voor Zorginspectie, Kind en Gezin
• zorgt u voor een efficiënte en kwaliteitsvolle kinderopvang met oog voor de veiligheid, geborgenheid en hygiëne van ieder kind (opvolging reglementering, procedures, kwaliteitshandboek, risicoanalyse, implementeren en evalueren van pedagogische activiteiten, enz)
• zorgt u voor een open communicatie naar ouders en doet rondleidingen bij nieuwe ouders. U staat ook in voor de opvolging van de contracten en dossiers van de kinderen.
• bent u verantwoordelijk, samen met de twee coördinatoren, voor het coachen van de kinderbegeleiders (individueel en in team).
• staat u in voor het beheer van het opvanginitiatief (o.a, financiën, (personeels-)administratie, menus, mails, telefoon, enz¿).
• toont u motivatie, inzet en een hart voor kinderen
• ...
U werkt 20u per week, in 5 dagen te presteren (bij voorkeur in de voormiddag).
We bieden u een vervangingscontract van Augustus 2019 tem eind december 2019 (wegens zwangerschapsverlof).

Profiel: 

Jobgerelateerde competenties

• De activiteiten van een team coördineren
• Samen met het team de activiteiten evalueren
Het educatieve project aanpassen volgens de ontwikkeling en de werking van de groep kinderen
• Evenementen organiseren
Onderhandelen over kostprijzen en locaties, verblijf en vervoer reserveren
• Spel-, ontwikkelings- en leeractiviteiten organiseren
De kinderen begeleiden tijdens de activiteiten
• Een contact- of overdrachtmoment organiseren
Activiteiten organiseren voor kinderverzorgers en kinderen
• Ouders en medewerkers adviseren en sensibiliseren over opvoeding en het voorkomen van mishandeling, analfabetisme en thuisrisico’s
• De leef- en opvangruimte van de kinderen inrichten en de veiligheid van de inrichting controleren
• Acties uitvoeren ter ondersteuning van het personeelsbeheer (aanwerving, opleiding, ...)
• De kinderen opvangen en begeleiden bij het leren van de dagelijkse handelingen en de sociale omgangsregels
• Het budget van een organisatie bepalen en opvolgen
• Het totale educatieve project uitwerken of aanpassen volgens de specificiteit van de organisatie (kinderdagverblijf, kinderopvang, ziekenhuisdienst, …)
• Dossiers van kinderen administratief opvolgen en gegevens doorgeven aan ouders, boekhoudkundige dienst, ...
• Ouders informeren over de werking van een opvangdienst en de integratie van de kinderen tijdens de aanpassingsperiode organiseren
• De ontwikkeling van kinderen observeren, moeilijkheden identificeren en informatie uitwisselen met het team en de ouders

Arbeidsvoorwaarden: 

• U beschikt over de nodige kwalificaties conform de voorwaarden van Kind & Gezin. Minimum een bachelorsdiploma van de studierichting uit studiegebieden Onderwijs, Sociaal-Agogisch werk en Gezongheidszrog: Verpleegkunde, orthopedagogie, pedagogie van het jonge kind, psychologie, sociaal werk, gezinswetenschappen, sociale readaptatiewetenschappen,...
• Als je een Attest Levensreddend handelen hebt, is dit zeker een pluspunt.
• Goede kennis van het Nederlands (attest verplicht) en het Frans is noodzakelijk daar de voertaal in ons kinderdagverblijf Frans is.
• Je hebt leidinggevende capaciteiten.
• Je bent administratief sterk en werkt vlot met een PC.
• Je bent contactvaardig en bereid om in een team te werken.
• Je woont bij voorkeur in de nabije omgeving.

Extra informatie: 

Persoonsgebonden competenties
• Commercieel zijn
• Plannen (= ordenen)
• Regels en afspraken nakomen
• Creatief denken (Inventiviteit)
• Klantgerichtheid
• Leervermogen hebben
• Resultaatgerichtheid
• Contactvaardig zijn
• Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
• Zin voor nauwkeurigheid hebben
• Zelfstandig werken
• Samenwerken als hecht team

Solliciteren

Beschikbaarheid vacature: 
6 mei, 2019 to 4 augustus, 2019
E-mail sollicitaties: 
crechegraindesable@gmail.com
Plaats: 
Kraainem
Straat en huisnummer: 
Alfons Lenaertsstraat 36
Postcode: 
1950
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.