vacatures.ap.be

Dossierbehandelaar Overheidsopdrachten/klachtenbehandeling

Algemene informatie

Plaats van tewerkstelling: 
Brussel
Provincie van tewerkstelling: 
Vlaams Brabant
Opleiding: 
GW - Sociaal werk
Type: 
Job

Bedrijfsinformatie

Bedrijf: 
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Sector: 
Overheid

Uitgebreide informatie

Omschrijving vacature: 

Het verlenen van administratief ondersteunende diensten aan één of meer personen binnen de entiteit met als doel bij te dragen tot een vlotte, efficiënte administratieve werking van de entiteit.

De functiehouder ondersteunt op praktisch en op administratief vlak bij de toepassing van de wet op de overheidsopdrachten. Hij/zij ontwerpt voorstellen van bestek en overlegt dit met de dossierbeheerders. Hij/zij volgt administratief de aanbestedingsprocedure op tot vóór het sluiten van de overeenkomst met de uitvoerder, zodat de aanbestedingsprocessen op een efficiënte, correcte, klantvriendelijke en digitale manier verlopen.

Als klachtenbehandelaar behandelt de functiehouder klachten van de verschillende afdelingen. Hij/zij ondersteunt de klachtencoördinator en de collega’s klachtenbehandelaars van het departement WVG bij het managen van de klachten en aanvragen over openbaarheid van bestuur.

Daarnaast ondersteunt de functiehouder secretarissen van vergaderingen bij het voorbereiden en documenteren van vergaderingen, ook met externen.

Tot slot neemt de dossierbehandelaar bepaalde administratieve taken op die bijdragen tot een vlotte werking van het departement. Deze taken worden opgenomen en afgesproken door verschillende collega’s in een systeem van gepoolde taken.

Op onze website vind je alvast meer informatie over het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ( www.departementwvg.be). Specifiek rond klachten kan je de cijfers van 2018 vinden in ons jaarverslag (https://dwvg.be/jaarverslag18/cijfers-over-klachten).

Profiel: 

Formele deelnemingsvoorwaarden

•Je hebt een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02(opent in nieuw venster).
•Specifieke beroepservaring is niet vereist, maar indien je beroepservaring kan aantonen met overheidsopdrachten en taken waarbij de juridische interpretatie doorslaggevend is voor de werkzaamheden, is dit een pluspunt.

Technische competenties

•Kennis van de meest gangbare informaticatoepassingen (Office 365, SharePoint)
•Gedegen kennis van de termijnen en de procedures beschreven in de wet op de overheidsopdrachten, of bereid het te leren
•Kennis van het werkdomein van de afdeling Beleidsinformatie, Communicatie en Kennis
•Kennis van juridische begrippen en het interpreteren van wetteksten

Arbeidsvoorwaarden: 

•Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
•Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar aan , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
•Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
•Mogelijkheid tot thuiswerk of PTOW (plaats en tijdsonafhankelijk werken).
•Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
•Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van deskundige (B1).
•Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator(opent in nieuw venster) kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
•Je eerste 9 maanden vormen een inwerkperiode.
•Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen.
•Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Extra informatie: 

CV-screening

•De CV-screening vindt plaats in de week van 27 mei 2019.
•Deze fase is eliminerend.

Competentiescreening

•De psychotechnische screening vindt plaats tussen de week van 3 juni 2019 en de week van 10 juni 2019 (periode onder voorbehoud).
•Deze selectiefase gebeurt door een extern kantoor en is eliminerend.

Functiegericht eindgesprek met casus

•Deze selectiefase vindt plaats in Brussel tussen de week van 17 juni 2019 en de week van 1 juli 2019.
•Deze fase is eliminerend.

Solliciteren?

Je stuurt jouw CV en motivatiebrief :
•bij voorkeur via mail naar solliciteren.wvg@wvg.vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de vacaturetitel.
•of per post naar: Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – afdeling HRO – Koning Albert II-laan 35 bus 30, 1030 Brussel

Solliciteer ten laatste op vrijdag 24 mei 2019.

Solliciteren

Beschikbaarheid vacature: 
2 mei, 2019 to 24 mei, 2019
E-mail sollicitaties: 
solliciteren.wvg@wvg.vlaanderen.be
Plaats: 
Brussel
Straat en huisnummer: 
Koning Albert II-laan 35 bus 30
Postcode: 
1030
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.