vacatures.ap.be

Teamverantwoordelijke transport bij het OCMW B1-B2-B3

Algemene informatie

Plaats van tewerkstelling: 
Sint-Niklaas
Provincie van tewerkstelling: 
Oost-Vlaanderen
Opleiding: 
MC - Bedrijfsmanagement - Logistiek management
MC - Bedrijfsmanagement - Marketing
Type: 
Job

Bedrijfsinformatie

Bedrijf: 
Stadsbestuur Sint-Niklaas
Sector: 
Overheid

Uitgebreide informatie

Omschrijving vacature: 

Wat de job inhoudt

Als teamverantwoordelijke transport en garage geef je leiding aan het team transport en het team garage. Je coacht je medewerkers en stuurt waar nodig. Je organiseert en zit het teamoverleg voor.
Voor het transportteam is de opmaak van een evenwichtige planning van de transportopdrachten het startpunt. Het toezicht van alle onderhouds- en herstellingswerken aan het rollend materieel (voertuigen en machines) behoren ook tot jouw taken, in nauw overleg met de ploegbaas van het team garage. Je zorgt samen met hem voor een efficiënt aankoopbeleid van voertuigen, machines, ander rollend materiaal en wisselstukken.
We verwachten dat je flexibel en stressbestendig bent en dat je goed kan organiseren, aansturen en plannen.
Je staat in voor een kwaliteitsvolle dienstverlening, waar samenwerking en ondersteuning van andere teams deel van zijn.

Profiel: 

Wie we zoeken

Iemand die voldoet aan volgende voorwaarden:
 op dinsdag 30 oktober 2018 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving)
 je bent toegelaten tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt
 voor een statutaire functie: je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese
Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland
 je bent van onberispelijk gedrag
 je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het OCMW)
 je bent op de uiterste inschrijvingsdatum in het bezit van een bachelor diploma ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
Laatstejaarsscholieren of -studenten worden toegelaten tot de selectieprocedure als ze met hun kandidatuur een studiebewijs en een verklaring voorleggen dat ze binnen een termijn van maximum 5 maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma.
 je slaagt voor selectieproeven met volgend programma:
a) praktische proeven en/of schriftelijke proeven (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools), deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan.
b) een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken.

Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 procent van de punten behalen en moet ten minste de helft van de competenties uit het competentieprofiel getest worden, waaronder ten minste één van de kerncompetenties.

In totaal moet de kandidaat gemiddeld 60 procent van de punten behalen.

Arbeidsvoorwaarden: 

Wat we bieden

 aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling
abonnement openbaar vervoer
 aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 interessante verlofregeling
 de functie wordt beschouwd als moeilijk te rekruteren waardoor nuttige relevante ervaring uit de privésector zal kunnen meetellen voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit

 minimum maandloon: CONTRACTUEEL/STATUTAIR
(voltijds)
o met 0 jaar anciënniteit: 2.460,78 EUR bruto
o met 12 jaar anciënniteit: 2.887,51 EUR bruto.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Algemene bepalingen

Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband.
Je krijgt een contract voor 10 maanden. Na deze 10 maanden krijg je een contract van
onbepaalde duur, indien je een gunstige evaluatie hebt gekregen (behalve in geval van vervangingscontract).

Solliciteren

Beschikbaarheid vacature: 
4 oktober, 2018 to 30 oktober, 2018
E-mail sollicitaties: 
vacatures@sint-niklaas.be
Plaats: 
Sint-Niklaas
Straat en huisnummer: 
Grote Markt 1
Postcode: 
9100
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.