vacatures.ap.be

Werftoezichter speciale technieken Brussel - Leopoldsburg (m/v/x)

Algemene informatie

Plaats van tewerkstelling: 
EVERE
Provincie van tewerkstelling: 
Vlaams Brabant
Opleiding: 
WT - Elektromechanica - onderhoudstechnologie
Type: 
Job

Bedrijfsinformatie

Bedrijf: 
Ministerie van Defensie
Sector: 
Publiek

Uitgebreide informatie

Omschrijving vacature: 

Onder de verantwoordelijkheid van een ingenieur of architect sta je in voor kleine studies en de opvolging van bouwprojecten in het domein “speciale technieken". Dit domein bevat onder andere elektrische en elektromechanische installaties, telefoon- en databekabeling, airconditioning en ventilatie, verwarming en brandalarm.

Je voert kleine studies uit op het gebied van werken:
•Je voert opmetingen uit en maakt plannen op.
•Je stelt bijzondere lastenboeken op en vergelijkt offertes.
•Je contacteert ontwerpbureaus, keuringsinstanties, bedrijven, bewoners (gebruikers), ...
•Je analyseert behoeften van gebruikers en evalueert hun problemen, rekening houdend met verschillende parameters verbonden aan de activiteitensector, de gebruikers, de bestemming, enz.
•Je stelt rapporten op en maakt deze over aan je hiërarchie met melding van de voortuitgang van je opdrachten/projecten, eventuele moeilijkheden of problemen.
•Je volgt de evolutie op van nieuwe technologieën en reglementeringen op het vlak van materialen, veiligheid en gebruikstechnieken en implementeert nieuwe producten op het vlak van speciale technieken.

Je volgt de uitvoering van de werken op:

•Je bezoekt locaties om na te gaan of de aannemer de werkzaamheden uitvoert in overeenstemming met het bijzondere lastenboek, de plannen, de geldende normen, de regels voor openbare aanbestedingen en de opgelegde termijnen.
•Je controleert de kwaliteit en de hoeveelheden die ter plaatse worden uitgevoerd aan de hand van de meetstaten en opmetingen.
•Je vult regelmatig het "dagboek der werken" in.
•Je controleert uitvoeringsdocumenten, schuldvorderingen, verrekeningen, ramingen, enz.
•Je stelt proces-verbalen op (van vergaderingen, PV van vaststelling, PV van voorlopige en definitieve oplevering).
•Je leidt vergaderingen ter plaatse of neemt er actief aan deel.
•Je stelt verslagen op voor de leidend ambtenaar, maakt bestelbonnen en behandelt post, enz.
•Je controleert de veiligheid op de werf.

Je kan adjunct zijn van de leidend ambtenaar of je treedt voor kleine en middelgrote werven zelf op als leidend ambtenaar. Binnen het domein van "speciale technieken" adviseer je collega's en andere diensten.

Je zal regelmatig opdrachten uitvoeren in verschillende militaire kwartieren. Voor de daarmee gepaard gaande verplaatsingen kan je ofwel beschikken over een voertuig van Defensie ofwel je persoonlijk voertuig gebruiken, mits compensatie. Het gebruik van het openbaar vervoer is soms mogelijk en wordt eveneens terugbetaald.

Profiel: 

Competenties

Gedragsgerichte competenties •Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
•Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
•Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
•Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
•Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
•Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van je expertise.

Technische competenties
•Je beschikt over kennis van speciale technieken - elektrotechniek.
•Je beschikt over kennis van speciale technieken - HVAC.
•Je beschikt over basiskennis regelgeving en normen speciale technieken.
Een goede motivatie is eveneens belangrijk.
Opgelet! De competenties in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef
•Je beschikt over een rijbewijs B of bent bereid dit te behalen binnen het jaar na aanwerving.
•Je beschikt over basiskennis van het Frans.

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

OPTIE 1: OFWEL beschik je over één van volgende diploma's, uitgereikt door een Belgische Hogeschool, behaald in een afdeling elektriciteit of elektromechanica:
•diploma van het korte type of van het hoger onderwijs van één cyclus (bv. gegradueerde, professionele bachelor, regent)
•diploma van technisch ingenieur.

OPTIE 2: OFWEL beschik je over één van de volgende diploma's/getuigschriften:

•diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
•diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
•getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
•diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
•diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.

En beschik je op de uiterste inschrijvingsdatum over een relevante professionele werkervaring van minstens 2 jaar in het domein van speciale technieken, toegepast voor infrastructuur in minstens één van onderstaande taken:
•uitvoeren van studies
•opvolgen van werken als werfcontroleur in het kader van overheidsopdrachten
•aansturen en plannen van infrastructuurwerken bij een aannemer.
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?
•Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2019-2020 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
•Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
•Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
•je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
•in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
•in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
•je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum.

2. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)
Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de rekruterende instelling. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij:

•een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
•de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)

De vacante functie is een functie van niveau B. Je dient te voldoen aan:
•tot het niveau B behoren

Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten geen diplomavoorwaarden invullen, maar moeten voldoen aan de werkervaring (zie OPTIE 2).

Als je geslaagd bent in het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau B en je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (niveau van de selectie) (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma’s en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.

3. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent.

De functie is vacant in niveau B. Je moet dus:
•je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma’ in Mijn Selor.
•vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.
•de generieke screening afleggen en ervoor slagen (zie rubriek ‘Selectieprocedure’) of je beschikt over een geldige vrijstelling op de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie.

Arbeidsvoorwaarden: 

Contactpersoon Selor
Jona Veeckman - Assistant HR-Services
Tel.: 02/740.78.15
E-mail: jona.veeckman@bosa.fgov.be

Solliciteren

Beschikbaarheid vacature: 
3 juni, 2020 to 19 juni, 2020
E-mail sollicitaties: 
https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG20188
Plaats: 
EVERE
Straat en huisnummer: 
Everestraat
Postcode: 
1140
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.